Rồng bay phượng múa trên cổ vật vô giá triều Nguyễn mang ý nghĩa gì?

Rồng bay phượng múa trên cổ vật vô giá triều Nguyễn mang ý nghĩa gì?

Tận mục tinh hoa 'Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn'

Tận mục tinh hoa 'Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn'

Lộng lẫy rồng-phượng trên bảo vật triều Nguyễn

Mê mẩn với hình ảnh rồng- phượng trên những bảo vật triều Nguyễn

Mê mẩn với hình ảnh rồng- phượng trên những bảo vật triều Nguyễn

Mê mẩn với hình ảnh rồng- phượng trên những bảo vật triều Nguyễn

Mê mẩn với hình ảnh rồng- phượng trên những bảo vật triều Nguyễn

Gần 100 hiện vật quý hiếm tại triễn lãm 'Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn'

Gần 100 hiện vật quý hiếm tại triễn lãm 'Rồng - Phượng trên bảo vật triều Nguyễn'

Chiêm ngưỡng loạt cổ vật độc nhất vô nhị dưới triều Nguyễn

Chiêm ngưỡng loạt cổ vật độc nhất vô nhị dưới triều Nguyễn

Chiêm ngưỡng hình ảnh Rồng Phượng trên bảo vật triều Nguyễn

Chiêm ngưỡng hình ảnh Rồng Phượng trên bảo vật triều Nguyễn

Đến Huế ngắm rồng - phượng trên bảo vật triều Nguyễn

Đến Huế ngắm rồng - phượng trên bảo vật triều Nguyễn

Triển lãm 'Rồng-Phượng trên bảo vật triều Nguyễn'

Triển lãm 'Rồng-Phượng trên bảo vật triều Nguyễn'