150 tấm ảnh tuyệt đẹp tại triển lãm 'Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ' năm 2018

150 tấm ảnh tuyệt đẹp tại triển lãm 'Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ' năm 2018

Nhiều hoạt động kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều hoạt động kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm'Sức sống Trường Sa – Sắc màu tình nguyện'

Triển lãm'Sức sống Trường Sa – Sắc màu tình nguyện'

Triển lãm 'Sức sống Trường Sa - Sắc màu tình nguyện' tại Hưng Yên

Triển lãm 'Sức sống Trường Sa - Sắc màu tình nguyện' tại Hưng Yên

150 tấm ảnh tuyệt đẹp tại triển lãm 'Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ' năm 2018

150 tấm ảnh tuyệt đẹp tại triển lãm 'Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ' năm 2018

Triển lãm ảnh 'Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ'

Triển lãm ảnh 'Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ'

Trường Sa đầy sức sống qua triển lãm ảnh của giới trẻ

Trường Sa đầy sức sống qua triển lãm ảnh của giới trẻ