Ở nơi lưu giữ những bộ óc vĩ đại nhất thế giới

Ở nơi lưu giữ những bộ óc vĩ đại nhất thế giới

Bảo tàng Mütter (Philadelphia, Mỹ) nổi tiếng thế giới với 20.000 mẫu vật giải phẫu cơ thể người, mô hình...