Bảo tàng Quảng Ninh - Hiện đại, độc đáo

Bảo tàng Quảng Ninh - Hiện đại, độc đáo

Nhờ những đổi mới tích cực trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác trưng bày, Bảo tàng Quảng...