Sơn La: Chấn chỉnh công tác quản lý kinh doanh, mua bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Ngộ độc thuốc diệt cỏ

Ngộ độc thuốc diệt cỏ

Bước đầu xác định 78 người ngộ độc ở Mộc Châu do nguồn nước bị nhiễm thuốc diệt cỏ

Bước đầu xác định 78 người ngộ độc ở Mộc Châu do nguồn nước bị nhiễm thuốc diệt cỏ

63/78 người ngộ độc do dùng nước nhiễm thuốc diệt cỏ đã xuất viện

63/78 người ngộ độc do dùng nước nhiễm thuốc diệt cỏ đã xuất viện

Xác định nguyên nhân gần 80 người ngộ độc ở Sơn La

Xác định nguyên nhân gần 80 người ngộ độc ở Sơn La

Vụ 78 người ngộ độc ở Mộc Châu: Thuốc diệt cỏ trôi vào đường ống nước

Vụ 78 người ngộ độc ở Mộc Châu: Thuốc diệt cỏ trôi vào đường ống nước

Sơn La: 78 người dân tộc ngộ độc nước nghi nhiễm thuốc diệt cỏ

Sơn La: 78 người dân tộc ngộ độc nước nghi nhiễm thuốc diệt cỏ

Sơn La: 78 người ngộ độc thuốc diệt cỏ phải nhập viện

Sơn La: 78 người ngộ độc thuốc diệt cỏ phải nhập viện

Sơn La: 73 người nhập viện do uống nước nhiễm thuốc diệt cỏ

Sơn La: 73 người nhập viện do uống nước nhiễm thuốc diệt cỏ

Phun thuốc diệt cỏ, 78 người ngộ độc nhập viện ở Sơn La

Phun thuốc diệt cỏ, 78 người ngộ độc nhập viện ở Sơn La

Xác định nguồn nước uống nhiễm thuốc diệt cỏ khiến 78 người nhập viện

Xác định nguồn nước uống nhiễm thuốc diệt cỏ khiến 78 người nhập viện

Sơn La: Nghi dùng nước chứa chất diệt cỏ 78 người bị ngộ độc

Sơn La: Nghi dùng nước chứa chất diệt cỏ 78 người bị ngộ độc

Sơn La: Hơn 70 người nhập viện nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ

Sơn La: Hơn 70 người nhập viện nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ