Sa Lắng… sau mùa lũ

Sa Lắng… sau mùa lũ

Thanh Hóa: Phải di dời 53 hộ dân chậm nhất vào ngày 1-5

Thanh Hóa: Phải di dời 53 hộ dân chậm nhất vào ngày 1-5

Thủy điện Hồi Xuân: Chậm nhất 1/5 phải di dân vào khu TĐC

Thủy điện Hồi Xuân: Chậm nhất 1/5 phải di dân vào khu TĐC

Thủy điện Hồi Xuân: Trước tháng 5 phải di dân vào khu tái định cư

Thủy điện Hồi Xuân: Trước tháng 5 phải di dân vào khu tái định cư

Nghìn ngày vật vờ chờ tái định cư dự án thủy điện Hồi Xuân

Nghìn ngày vật vờ chờ tái định cư dự án thủy điện Hồi Xuân

Thanh Hóa: Thủy điện gần xong, dân bản Sa Lắng chưa biết bao giờ có đất tái định cư

Thanh Hóa: Thủy điện gần xong, dân bản Sa Lắng chưa biết bao giờ có đất tái định cư

Dự án thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa): 53 hộ dân trước nguy cơ không nhà

Dự án thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa): 53 hộ dân trước nguy cơ không nhà

Người dân mòn mỏi chờ tái định cư dự án thủy điện Hồi Xuân

Người dân mòn mỏi chờ tái định cư dự án thủy điện Hồi Xuân

Nỗi thống khổ của người dân nhường đất cho thủy điện Hồi Xuân

Nỗi thống khổ của người dân nhường đất cho thủy điện Hồi Xuân

Thanh Hóa: Vật vờ vì dự án thủy điện, bản 'văn hóa' vẫn chưa được an cư

Thanh Hóa: Vật vờ vì dự án thủy điện, bản 'văn hóa' vẫn chưa được an cư

Dự án thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa): Hơn 50 hộ dân chờ tái định cư đến bao giờ?

Dự án thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa): Hơn 50 hộ dân chờ tái định cư đến bao giờ?

Sống lay lắt bên công trình nghìn tỷ đồng ở Thanh Hóa: Doanh nghiệp chây ì đóng thuế, chính quyền lao đao

Sống lay lắt bên công trình nghìn tỷ đồng ở Thanh Hóa: Doanh nghiệp chây ì đóng thuế, chính quyền lao đao