Trốn bố mẹ ra ao sau buổi nhập học, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Trốn bố mẹ ra ao sau buổi nhập học, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Trốn bố mẹ đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước tử vong

Trốn bố mẹ đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước tử vong

Hiện trường vụ 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm dưới ao ở Điện Biên

Hiện trường vụ 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm dưới ao ở Điện Biên

Trốn bố mẹ rủ nhau đi tắm ao, 3 đứa trẻ đuối nước tử vong thương tâm

Trốn bố mẹ rủ nhau đi tắm ao, 3 đứa trẻ đuối nước tử vong thương tâm

Vận chuyển ma túy

Điện Biên: Ba em nhỏ trong một gia đình tử vong thương tâm dưới ao

Điện Biên: Ba em nhỏ trong một gia đình tử vong thương tâm dưới ao

Điện Biên: 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm tại ao cá gần nhà

Điện Biên: 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm tại ao cá gần nhà

3 cháu nhỏ rủ nhau tắm ao tử vong thương tâm ở Điện Biên

3 cháu nhỏ rủ nhau tắm ao tử vong thương tâm ở Điện Biên

Trốn ngủ trưa đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Trốn ngủ trưa đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Điện Biên: 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm sau buổi tựu trường

Điện Biên: 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm sau buổi tựu trường

3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm khi trốn người lớn đi tắm ao

3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm khi trốn người lớn đi tắm ao

Giấu bố mẹ ra ao tắm, ba cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Giấu bố mẹ ra ao tắm, ba cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Ba trẻ tử vong do đuối nước tại Điện Biên

Ba trẻ tử vong do đuối nước tại Điện Biên