Ép vợ quan hệ xong, dùng dây váy sát hại

Ép vợ quan hệ xong, dùng dây váy sát hại

Sau khi ép vợ quan hệ xong, người chồng dùng dây giữ váy của vợ siết chặt cổ vợ cho đến khi nạn nhân tử vong.