Mở rộng vụ án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam

Mở rộng vụ án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam

Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma...