Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng nước ngoài vận chuyển thuốc phiện

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng nước ngoài vận chuyển thuốc phiện

Tóm gọn đối tượng vận chuyển 3 kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam

Tóm gọn đối tượng vận chuyển 3 kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam

Bắt đối tượng mang 3kg thuốc phiện vào Việt Nam

Bắt đối tượng mang 3kg thuốc phiện vào Việt Nam

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3 kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3 kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam

Tóm gọn đối tượng vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam

Tóm gọn đối tượng vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam

Mật phục, truy bắt đối tượng vận chuyển 3 kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam

Mật phục, truy bắt đối tượng vận chuyển 3 kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam

Vận chuyển thuê 1 bánh heroin từ Lào về Việt Nam giá 30 triệu đồng

Vận chuyển thuê 1 bánh heroin từ Lào về Việt Nam giá 30 triệu đồng