Nghệ An: Chồng dùng liềm sát hại vợ rồi tự tử

Nghệ An: Chồng dùng liềm sát hại vợ rồi tự tử

Nghệ An: Mâu thuẫn, chồng dùng liềm chém vợ rồi tự sát

Nghệ An: Mâu thuẫn, chồng dùng liềm chém vợ rồi tự sát

Chồng dùng liềm chém vợ tử vong rồi tự sát

Chồng dùng liềm chém vợ tử vong rồi tự sát

Nghe tiếng la hét trong đêm, con trai choàng dậy bàng hoàng thấy mẹ bị bố sát hại

Nghe tiếng la hét trong đêm, con trai choàng dậy bàng hoàng thấy mẹ bị bố sát hại

Nghệ An: Chồng nhẫn tâm dùng liềm chém chết vợ rồi tự sát nhưng bất thành

Nghệ An: Chồng nhẫn tâm dùng liềm chém chết vợ rồi tự sát nhưng bất thành

Dùng liềm chém vợ tử vong rồi tự tử nhưng bất thành

Dùng liềm chém vợ tử vong rồi tự tử nhưng bất thành

Nghệ An: Dùng liềm sát hại vợ rồi tự tử bất thành

Nghệ An: Dùng liềm sát hại vợ rồi tự tử bất thành

Chồng dùng liềm chém chết vợ rồi tự sát

Chồng dùng liềm chém chết vợ rồi tự sát