Bắt đối tượng vận chuyển 6 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển 6 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 6kg ma túy đá

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 6kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt đối tượng đang vận chuyển 6kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt đối tượng đang vận chuyển 6kg ma túy đá

Mua 6kg ma túy đá từ Lao mang về Việt Nam bán kiếm lời

Mua 6kg ma túy đá từ Lao mang về Việt Nam bán kiếm lời

Thanh Hóa: Bắt đối tượng mua bán, vận chuyển 6kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt đối tượng mua bán, vận chuyển 6kg ma túy đá

Mua 6kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam bán lẻ kiếm lời

Mua 6kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam bán lẻ kiếm lời

Bắt đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Bắt đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển sáu kg ma túy

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển sáu kg ma túy