Tiểu thư khuê các từng bị đuổi học vì 'cãi' người Pháp

Tiểu thư khuê các từng bị đuổi học vì 'cãi' người Pháp

Là con quan Phủ Doãn Thừa Thiên, bà Nguyễn Thị Thiếu Anh là tiểu thư đầu tiên ở Huế biết đi xe đạp, cũng là...