Khánh Hòa: Khen thưởng hai nhà báo bị hành hung khi tác nghiệp

Khánh Hòa: Khen thưởng hai nhà báo bị hành hung khi tác nghiệp

Khen thưởng 2 phóng viên báo Khánh Hòa bị hành hung

Khen thưởng 2 phóng viên báo Khánh Hòa bị hành hung

Trao bằng khen đột xuất cho hai phóng viên của Báo Khánh Hòa

Trao bằng khen đột xuất cho hai phóng viên của Báo Khánh Hòa

Khẩn trương điều tra nhóm thanh niên hành hung phóng viên

Điều tra vụ hai phóng viên bị hăm dọa, cướp tài sản khi tác nghiệp

Điều tra vụ hai phóng viên bị hăm dọa, cướp tài sản khi tác nghiệp

Điều tra vụ 2 phóng viên bị hành hung, cướp tài sản khi tác nghiệp

Điều tra vụ 2 phóng viên bị hành hung, cướp tài sản khi tác nghiệp

Phóng viên bị lột đồ, giam lỏng ở Khánh Hòa

Phóng viên bị lột đồ, giam lỏng ở Khánh Hòa

Điều tra vụ 2 phóng viên bị hành hung, dọa giết, giam lỏng 5 giờ đồng hồ trong rừng

Điều tra vụ 2 phóng viên bị hành hung, dọa giết, giam lỏng 5 giờ đồng hồ trong rừng