Hơn 20.000 sinh viên tham gia 'Tiếp sức mùa thi 2018'

Hơn 20.000 sinh viên tham gia 'Tiếp sức mùa thi 2018'

Người trẻ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng

Người trẻ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng

20.000 lượt sinh viên tình nguyện 'Tiếp sức mùa thi'

20.000 lượt sinh viên tình nguyện 'Tiếp sức mùa thi'

Sẵn sàng giúp thí sinh mùa thi

Sẵn sàng giúp thí sinh mùa thi

Hỗ trợ tất cả thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mùa thi 2018

Hỗ trợ tất cả thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mùa thi 2018

Sẵn sàng giúp đỡ thí sinh

Sẵn sàng giúp đỡ thí sinh

Kỳ thi THPT quốc gia 2017: TP. HCM có 10.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi

Kỳ thi THPT quốc gia 2017: TP. HCM có 10.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi

Áo xanh sẽ 'phủ sóng' các điểm thi

Áo xanh sẽ 'phủ sóng' các điểm thi