Bình thường quý giá

Khi dịch đã lui, nhịp sống đang guồng chân để trở lại như trước. Và niềm vui với rất nhiều người là được đi...
Pele: 'Cám ơn các bạn, tôi vẫn khỏe'

Pele: 'Cám ơn các bạn, tôi vẫn khỏe'