Hà Nội bắt đầu chặt hạ, đánh chuyển 130 cây xanh dọc đường Kim Mã

Hà Nội bắt đầu chặt hạ, đánh chuyển 130 cây xanh dọc đường Kim Mã

Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã trước ngày bứng chuyển

Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã trước ngày bứng chuyển

Dân Hà Nội tiếc nuối khi 130 cây xanh trên đường Kim Mã sắp bị chặt hạ

Dân Hà Nội tiếc nuối khi 130 cây xanh trên đường Kim Mã sắp bị chặt hạ

Hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã trước ngày di dời

Hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã trước ngày di dời

Hơn 100 cây xanh trên đường Kim Mã bị chặt hạ để thi công đường sắt đô thị

Hơn 100 cây xanh trên đường Kim Mã bị chặt hạ để thi công đường sắt đô thị

Hàng xà cừ cuối cùng ở Kim Mã trước ngày bị dịch chuyển

Hàng xà cừ cuối cùng ở Kim Mã trước ngày bị dịch chuyển

HN: Tiếp tục chặt hạ, di chuyển 130 cây xanh trên đường Kim Mã

HN: Tiếp tục chặt hạ, di chuyển 130 cây xanh trên đường Kim Mã