TKV cam kết hạn chế thấp nhất ô nhiễm bụi than tại các bãi thải

TKV cam kết hạn chế thấp nhất ô nhiễm bụi than tại các bãi thải

Vừa qua, Trung tâm truyền thông tỉnh nhận được phản ánh của nhiều hộ dân khu vực phường Mông Dương và một...
Hiệu quả kép từ hệ thống vận chuyển đá thải ngược vào mỏ ở Than Cửa Ông

Hiệu quả kép từ hệ thống vận chuyển đá thải ngược vào mỏ ở Than Cửa Ông

Công ty CP Than Cọc Sáu: Đảm bảo an toàn sản xuất

Công ty CP Than Cọc Sáu: Đảm bảo an toàn sản xuất

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TKV

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TKV

TKV- Những công trình chào mừng đại hội Đảng

TKV- Những công trình chào mừng đại hội Đảng

Hiệu quả từ dự án xít thải ngược vào mỏ

Hiệu quả từ dự án xít thải ngược vào mỏ

Kiểm tra Dự án Hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại Tuyển than Cửa Ông

Kiểm tra Dự án Hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ tại Tuyển than Cửa Ông

Công ty CP Than Cao Sơn: Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Công ty CP Than Cao Sơn: Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện vận chuyển đá thải ngược vào mỏ

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện vận chuyển đá thải ngược vào mỏ

Cẩm Phả: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Cẩm Phả: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Sông Mông Dương 'kêu cứu'

Sông Mông Dương 'kêu cứu'