Bờ biển Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng

Bờ biển Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng

Sóng lớn và tình trạng nước biển xâm thực khiến nhiều đoạn bờ biển của Đà Nẵng bị sạt lở nặng, ngay cả nền...