Bỏ phương án đưa rác từ Côn Đảo vào đất liền chôn lấp

Bỏ phương án đưa rác từ Côn Đảo vào đất liền chôn lấp

Phá sản phương án đưa rác từ Côn Đảo vào đất liền

Phá sản phương án đưa rác từ Côn Đảo vào đất liền

Bỏ phương án vận chuyển rác từ huyện Côn Đảo vào đất liền chôn lấp

Bỏ phương án vận chuyển rác từ huyện Côn Đảo vào đất liền chôn lấp

Bà Rịa-Vũng Tàu: Nan giải bài toán xử lý rác thải ở Côn Đảo

Bà Rịa-Vũng Tàu: Nan giải bài toán xử lý rác thải ở Côn Đảo

Nan giải bài toán xử lý rác thải ở Côn Đảo

Nan giải bài toán xử lý rác thải ở Côn Đảo

Cần khoảng 70 tỉ đồng để đưa rác từ Côn Đảo về đất liền xử lý

Cần khoảng 70 tỉ đồng để đưa rác từ Côn Đảo về đất liền xử lý

Chi hơn 35 tỉ đồng, chuyển 70.000 tấn rác từ Côn Đảo về đất liền xử lý

Vận chuyển rác thải từ Côn Đảo về đất liền xử lý