Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ (Quảng Nam) bắt đầu tiếp nhận rác thải

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ (Quảng Nam) bắt đầu tiếp nhận rác thải

Tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ và Bãi rác Nghĩa Kỳ

Tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ và Bãi rác Nghĩa Kỳ

Quảng Ngãi: Gia hạn cho Nhà máy xử lý rác thải rắn tại xã Nghĩa Kỳ

Quảng Ngãi: Gia hạn cho Nhà máy xử lý rác thải rắn tại xã Nghĩa Kỳ

Rác ngập đường đi!

Rác ngập đường đi!

Quảng Ngãi lo không có nơi đổ rác

Quảng Ngãi lo không có nơi đổ rác

Quảng Ngãi: Nguy cơ ô nhiễm môi trường do bãi xử lý rác quá tải

Quảng Ngãi: Nguy cơ ô nhiễm môi trường do bãi xử lý rác quá tải

Nguy cơ chìm trong rác thải

Nguy cơ chìm trong rác thải

Bãi xử lý quá tải, nguy cơ rác ngập đường ở Quảng Ngãi

Bãi xử lý quá tải, nguy cơ rác ngập đường ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi loay hoay tìm chỗ đổ 300 tấn rác thải mỗi ngày

Quảng Ngãi loay hoay tìm chỗ đổ 300 tấn rác thải mỗi ngày

Quảng Ngãi: Khoảng 45 ngày nữa 4 huyện, thành sẽ tràn rác sinh hoạt

Quảng Ngãi: Khoảng 45 ngày nữa 4 huyện, thành sẽ tràn rác sinh hoạt

DA nhà máy xử lý rác thải tại Nghĩa Kỳ và Đồng Nà (Quảng Ngãi): Chậm tiến độ, Chủ tịch tỉnh lên tiếng

DA nhà máy xử lý rác thải tại Nghĩa Kỳ và Đồng Nà (Quảng Ngãi): Chậm tiến độ, Chủ tịch tỉnh lên tiếng