Điện rác - Hướng đi mới cho xử lý môi trường của Quảng Ngãi

Điện rác - Hướng đi mới cho xử lý môi trường của Quảng Ngãi

Xử lý rác thải chưa bao giờ là bài toán dễ dàng đối với hầu hết các địa phương.
Tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, trị giá gần 1,1 tỷ đồng

Tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, trị giá gần 1,1 tỷ đồng

Bắt giữ, tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu

Bắt giữ, tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu

Quảng Ngãi tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm bị tịch thu

Quảng Ngãi tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm bị tịch thu

Quảng Ngãi: Sẽ dừng nhà máy xử lý rác nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường

Quảng Ngãi: Sẽ dừng nhà máy xử lý rác nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường

Đối thoại với người dân về Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi

Đối thoại với người dân về Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi

Lúng túng trong việc xử lý rác thải, gây ô nhiễm môi trường

Quảng Ngãi tiêu hủy hơn 10.000 sản phẩm nhập lậu

Thà đừng hứa!

Nhà máy rác ở Quảng Ngãi trễ hẹn, rác ùn ứ khắp nơi