Trắng đêm tuần tra tìm ma túy trôi dạt vào bãi biển

Trắng đêm tuần tra tìm ma túy trôi dạt vào bãi biển

Quảng Nam: Người dân nộp thêm 1 bánh heroin

Quảng Nam: Người dân nộp thêm 1 bánh heroin

Thêm 21 bánh heroin, 7 kg ma túy đá trôi dạt vào bờ biển

Thêm 21 bánh heroin, 7 kg ma túy đá trôi dạt vào bờ biển

Thêm 21 bánh ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên – Huế

Thêm 21 bánh ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên – Huế

Lại phát hiện 7 gói tinh thể nghi là ma túy đá tại bờ biển Quảng Trị

Lại phát hiện 7 gói tinh thể nghi là ma túy đá tại bờ biển Quảng Trị

Người dân nộp lại 25 bánh heroin cho bộ đội biên phòng

Người dân nộp lại 25 bánh heroin cho bộ đội biên phòng

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển

Người dân lại nhặt được các gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá

Người dân lại nhặt được các gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá

Khen thưởng 5 người dân nộp 25 bánh heroin nhặt được trên bãi biển

Khen thưởng 5 người dân nộp 25 bánh heroin nhặt được trên bãi biển

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bãi biển Tam Thanh

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bãi biển Tam Thanh

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Tuyên dương 5 người dân tự giác giao nộp số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Lại phát hiện ma túy đá trôi dạt ở bờ biển

Lại phát hiện ma túy đá trôi dạt ở bờ biển

Người nhặt ve chai nộp 8 gói nghi ma túy đá dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Người nhặt ve chai nộp 8 gói nghi ma túy đá dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Lý giải dòng chữ bí ẩn trên 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Quảng Nam

Lý giải dòng chữ bí ẩn trên 25 bánh heroin dạt vào bờ biển Quảng Nam

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bờ biển

Khen thưởng người dân giao nộp heroin nhặt được trên bờ biển

Điều tra nguồn gốc 25 bánh heroin 'trôi dạt' vào bờ biển Quảng Nam

Điều tra nguồn gốc 25 bánh heroin 'trôi dạt' vào bờ biển Quảng Nam

Heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào Quảng Nam: Ai thả xuống biển?

Heroin có chữ Trung Quốc trôi dạt vào Quảng Nam: Ai thả xuống biển?

Vụ nhặt được 25 bánh heroin qua lời kể của người dân

Vụ nhặt được 25 bánh heroin qua lời kể của người dân

Thu giữ 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thu giữ 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thu giữ số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển

Thu giữ số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển

Dân giao nộp 25 bánh heroin tại bãi biển Quảng Nam

Dân giao nộp 25 bánh heroin tại bãi biển Quảng Nam

Bánh bột trắng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam 'heroin hàm lượng ma túy cao'

Bánh bột trắng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam 'heroin hàm lượng ma túy cao'

25 bánh heroin dạt vào bờ biển

25 bánh heroin dạt vào bờ biển

Quảng Nam: Ngư dân bắt được 25 bánh heroin trôi dạt từ biển vào

Quảng Nam: Ngư dân bắt được 25 bánh heroin trôi dạt từ biển vào

Thu giữ nhiều bánh ma túy trôi dạt vào bờ biển

Thu giữ nhiều bánh ma túy trôi dạt vào bờ biển

Người dân nhặt được 25 bánh heroin ngoài bờ biển

Người dân nhặt được 25 bánh heroin ngoài bờ biển

Nhặt được 25 bánh heroin trên bãi biển

Nhặt được 25 bánh heroin trên bãi biển

Một lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Nam

Một lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Nam

Người dân tá hỏa phát hiện ít nhất 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển

Người dân tá hỏa phát hiện ít nhất 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển

Hơn 20 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Nam

Hơn 20 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Nam

Thu giữ số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Thu giữ số lượng lớn ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam