Tìm được thi thể hai nam sinh mất tích khi tắm biển Tân Trà

Tìm được thi thể hai nam sinh mất tích khi tắm biển Tân Trà

Tìm thấy thi thể 2 em học sinh bị sóng cuốn trôi tại Đà Nẵng

Tìm thấy thi thể 2 em học sinh bị sóng cuốn trôi tại Đà Nẵng

Tìm thấy hai học sinh bị sóng cuốn mất tích

Tìm thấy hai học sinh bị sóng cuốn mất tích

Tìm được thi thể 2 nam sinh bị sóng cuốn trôi

Tìm được thi thể 2 nam sinh bị sóng cuốn trôi

Tìm thấy người còn lại bị sóng cuốn khi tắm ở vùng nguy hiểm

Tìm thấy người còn lại bị sóng cuốn khi tắm ở vùng nguy hiểm

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 đuối nước khi tắm biển

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 đuối nước khi tắm biển

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng

Đã tìm thấy 1 thi thể trong 2 học sinh bị đuối nước ở Đà Nẵng

Đã tìm thấy 1 thi thể trong 2 học sinh bị đuối nước ở Đà Nẵng

Thi thể nam sinh đuối nước ở biển Đà Nẵng trôi dạt vào Quảng Nam

Thi thể nam sinh đuối nước ở biển Đà Nẵng trôi dạt vào Quảng Nam

Đà Nẵng: 2 học sinh đuối nước khi tắm biển

Đà Nẵng: 2 học sinh đuối nước khi tắm biển

Trắng đêm tìm các nam sinh đuối nước, bị sóng cuốn mất tích ở Đà Nẵng

Trắng đêm tìm các nam sinh đuối nước, bị sóng cuốn mất tích ở Đà Nẵng

Tắm biển ở Đà Nẵng, 2 học sinh bị đuối nước mất tích

Tắm biển ở Đà Nẵng, 2 học sinh bị đuối nước mất tích

Tìm được thi thể nam sinh bị sóng cuốn ở Đà Nẵng

Tìm được thi thể nam sinh bị sóng cuốn ở Đà Nẵng

2 học sinh tắm biển bị đuối nước mất tích

2 nam sinh mất tích khi tắm biển

2 nam sinh mất tích khi tắm biển

Hàng trăm người tìm 2 nam sinh ở Đà Nẵng mất tích khi tắm biển

Hàng trăm người tìm 2 nam sinh ở Đà Nẵng mất tích khi tắm biển

Đà Nẵng: 6 học sinh tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

Đà Nẵng: 6 học sinh tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

Đà Nẵng, chưa tìm thấy 2 học sinh mất tích khi tắm biển

Đà Nẵng, chưa tìm thấy 2 học sinh mất tích khi tắm biển

Hai học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển Đà Nẵng

Hai học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển Đà Nẵng

6 học sinh tắm biển Đà Nẵng, 2 em bị sóng cuốn mất tích

6 học sinh tắm biển Đà Nẵng, 2 em bị sóng cuốn mất tích