Không có chuyện bắt cóc ở bãi biển Tân Cảnh Dương (TT - Huế)

Không có chuyện một cô gái nghi bị bắt cóc trên bãi biển ở Huế

Không có chuyện một cô gái nghi bị bắt cóc trên bãi biển ở Huế

Thực hư lời đồn bắt cóc phụ nữ trên bờ biển gây xôn xao ở Huế

Thực hư lời đồn bắt cóc phụ nữ trên bờ biển gây xôn xao ở Huế

Vụ cô gái nghi bị bắt cóc trên bãi biển Tân Cảnh Dương chỉ là hiểu nhầm

Vụ cô gái nghi bị bắt cóc trên bãi biển Tân Cảnh Dương chỉ là hiểu nhầm

Sự thực ngỡ ngàng về lời đồn 'bắt cóc phụ nữ' ở bãi biển TT-Huế

Sự thực ngỡ ngàng về lời đồn 'bắt cóc phụ nữ' ở bãi biển TT-Huế

Sự thật thông tin bắt cóc phụ nữ trong đêm tại bãi biển ở TT-Huế

Sự thật thông tin bắt cóc phụ nữ trong đêm tại bãi biển ở TT-Huế