Người dân tự bỏ tiền trồng rừng

Người dân tự bỏ tiền trồng rừng

Xác định nguyên nhân nghêu chết trắng đồng ở Hà Tĩnh

Xác định nguyên nhân nghêu chết trắng đồng ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: 120ha nghêu nuôi bị chết hàng loạt

Hà Tĩnh: 120ha nghêu nuôi bị chết hàng loạt

Nghêu chết trắng đầm, người dân như ngồi trên đống lửa

Nghêu chết trắng đầm, người dân như ngồi trên đống lửa

Nghêu chết trắng đầm, người dân như ngồi trên đống lửa

Nghêu chết trắng đầm, người dân như ngồi trên đống lửa

Clip: Nghêu đột nhiên chết trắng bãi, người dân cay đắng cào đổ bỏ

Clip: Nghêu đột nhiên chết trắng bãi, người dân cay đắng cào đổ bỏ

Ngao nuôi chết hàng loạt, người dân Hà Tĩnh điêu đứng

Ngao nuôi chết hàng loạt, người dân Hà Tĩnh điêu đứng

Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân ngao chết trắng đầm ở huyện Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân ngao chết trắng đầm ở huyện Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Đang xác định nguyên nhân sò chết trắng đầm, bãi

Hà Tĩnh: Đang xác định nguyên nhân sò chết trắng đầm, bãi

Nghêu bất ngờ chết trắng bãi

Nghêu bất ngờ chết trắng bãi

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh: Nghêu, sò chết trắng đồng trong thời kỳ thu hoạch

Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh: Nghêu, sò chết trắng đồng trong thời kỳ thu hoạch

Hà Tĩnh: Dân cay đắng ngồi nhìn nghêu chết trắng bãi

Hà Tĩnh: Dân cay đắng ngồi nhìn nghêu chết trắng bãi

Người nuôi ngao Hà Tĩnh lao đao vì... ngao chết hàng loạt

Người nuôi ngao Hà Tĩnh lao đao vì... ngao chết hàng loạt

Những bãi nghêu chết trắng và nỗi đau thắt ruột của người dân

Những bãi nghêu chết trắng và nỗi đau thắt ruột của người dân

Ngao chết trắng đầm, người dân lo đổ nợ

Ngao chết trắng đầm, người dân lo đổ nợ

Hà Tĩnh: Nghêu chết hoàng loạt, người dân lao đao

Hà Tĩnh: Nghêu chết hoàng loạt, người dân lao đao