Ngư dân dùng thuốc nổ đánh cá xin đóng phạt nhiều đợt

Ngư dân dùng thuốc nổ đánh cá xin đóng phạt nhiều đợt

Đà Nẵng xử lý nghiêm tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ

Đà Nẵng xử lý nghiêm tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý Bộ đội biên phòng bảo vệ tài nguyên tại Sơn Trà

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý Bộ đội biên phòng bảo vệ tài nguyên tại Sơn Trà

Xử lý chủ thuyền cá dùng thuốc nổ đánh bắt trên biển

Xử lý chủ thuyền cá dùng thuốc nổ đánh bắt trên biển

Tạm giữ ghe dùng thuốc nổ đánh bắt cá trên vùng biển Đà Nẵng

Tạm giữ ghe dùng thuốc nổ đánh bắt cá trên vùng biển Đà Nẵng

Đà Nẵng: Phát hiện ghe nổ mìn đánh bắt cá trái phép

Đà Nẵng: Phát hiện ghe nổ mìn đánh bắt cá trái phép

3 cha con thả thuốc nổ đánh cá trên biển Đà Nẵng

3 cha con thả thuốc nổ đánh cá trên biển Đà Nẵng

Tạm giữ tàu dùng thuốc nổ đánh bắt cá trên vùng biển Sơn Trà

Tạm giữ tàu dùng thuốc nổ đánh bắt cá trên vùng biển Sơn Trà

Đà Nẵng: Điều tra vụ 3 cha con nổ mìn, tận diệt thủy sản ở vùng vịnh

Đà Nẵng: Điều tra vụ 3 cha con nổ mìn, tận diệt thủy sản ở vùng vịnh

Xử lý đối tượng dùng thuốc nổ đánh bắt trên biển

Xử lý đối tượng dùng thuốc nổ đánh bắt trên biển

Tạm giữ tàu đánh cá bằng thuốc nổ trên vịnh Đà Nẵng

Tạm giữ tàu đánh cá bằng thuốc nổ trên vịnh Đà Nẵng

3 cha con dùng thuốc nổ đánh bắt cá trên vịnh Đà Nẵng

3 cha con dùng thuốc nổ đánh bắt cá trên vịnh Đà Nẵng