Một lần vào Thanh

Một lần vào Thanh

Nguyễn Trọng Tạo - kẻ vớt trăng bao lần trăng vỡ

Nguyễn Trọng Tạo - kẻ vớt trăng bao lần trăng vỡ

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo- tác giả 'Làng quan họ quê tôi' qua đời ở tuổi 72

Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo- tác giả 'Làng quan họ quê tôi' qua đời ở tuổi 72

Tác giả ca khúc 'Làng quan họ quê tôi' đã qua đời

Tác giả ca khúc 'Làng quan họ quê tôi' đã qua đời

Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 73

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời

Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo qua đời