Nữ chuyên viên lấy 19 sổ đỏ của dân cho mượn, rồi bị rao bán khai gì?

Nữ chuyên viên lấy 19 sổ đỏ của dân cho mượn, rồi bị rao bán khai gì?

Nữ chuyên viên văn phòng đăng ký đất đai ở Đà Nẵng đã tự ý lấy 19 sổ đỏ của người dân cho người khác mượn...
Chạy chức chạy quyền… một 'ẩn ức đáng thương'

Chạy chức chạy quyền… một 'ẩn ức đáng thương'

Rồng chầu hoa cúc nét đặc sắc trong mỹ thuật trung đại ở Hà Nam

Rồng chầu hoa cúc nét đặc sắc trong mỹ thuật trung đại ở Hà Nam

'Tòa xử theo công chứng để 2 bên biết đắng cay'

'Tòa xử theo công chứng để 2 bên biết đắng cay'

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu: 'Chính phủ không nên ban hành khung giá đất'

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu: 'Chính phủ không nên ban hành khung giá đất'

Vụ tìm chủ nhân 230 lượng vàng: 2 người bán vàng khai đầy mâu thuẫn

Vụ tìm chủ nhân 230 lượng vàng: 2 người bán vàng khai đầy mâu thuẫn

Vụ tìm chủ nhân 230 lượng vàng: 2 người bán vàng khai đầy mâu thuẫn