Điều chỉnh giá điện để EVN có lãi: Công khai rồi tính!

Điều chỉnh giá điện để EVN có lãi: Công khai rồi tính!

Năm 2019 Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá điện để EVN có lãi

Năm 2019 Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá điện để EVN có lãi

Hiện đại hóa cấp điện nông thôn: Mục tiêu quan trọng

Hiện đại hóa cấp điện nông thôn: Mục tiêu quan trọng

Đấu thầu xử lý rác: Tiêu chí bộ đấu thầu gắt gao

Đấu thầu xử lý rác: Tiêu chí bộ đấu thầu gắt gao

Xung quanh câu chuyện tham gia thị trường điện cạnh tranh

Xung quanh câu chuyện tham gia thị trường điện cạnh tranh

PV Power: Lỗ tỷ giá trăm tỷ, công ty con thua lỗ lớn

PV Power: Lỗ tỷ giá trăm tỷ, công ty con thua lỗ lớn

Cách tính giá điện mới có lợi cho người thuê nhà

Cách tính giá điện mới có lợi cho người thuê nhà

Bộ Công Thương ban hành giá bán buôn điện cho chợ

Bộ Công Thương ban hành giá bán buôn điện cho chợ

Muôn kiểu trộm điện (Kỳ 1: Đau đầu với 'điện tặc')

Muôn kiểu trộm điện (Kỳ 1: Đau đầu với 'điện tặc')

Bến Tre: Các dự điện gió 'gặp khó' vì suất đầu tư cao, giá bán điện thấp

Bến Tre: Các dự điện gió 'gặp khó' vì suất đầu tư cao, giá bán điện thấp

Nghệ An sẽ kiểm tra xử lý những hộ chủ nhà trọ thu tiền điện sai quy định

Nghệ An sẽ kiểm tra xử lý những hộ chủ nhà trọ thu tiền điện sai quy định

Giám sát giá điện nhà trọ

Giám sát giá điện nhà trọ

Người ở trọ không phải trả tiền điện giá cao

Người ở trọ không phải trả tiền điện giá cao

Người thuê trọ 'dễ thở' hơn với việc chi trả tiền điện

Người thuê trọ 'dễ thở' hơn với việc chi trả tiền điện

Công nhân thuê trọ không còn phải trả tiền điện giá cao

Công nhân thuê trọ không còn phải trả tiền điện giá cao

Người thuê trọ hết bị 'chặt chém' tiền điện?

Người thuê trọ hết bị 'chặt chém' tiền điện?

HTX cắt điện các hộ dân 'tố' tiền điện tăng vọt trên facebook xin giải thể

HTX cắt điện các hộ dân 'tố' tiền điện tăng vọt trên facebook xin giải thể

Từ 26.10, người thuê nhà tính giá điện mới như thế nào?

Từ 26.10, người thuê nhà tính giá điện mới như thế nào?

Từ 26.10, người thuê nhà tính giá điện mới như thế nào?

Từ 26.10, người thuê nhà tính giá điện mới như thế nào?

Chủ nhà trọ sẽ bị xử lý nếu tính tiền điện sai quy định

Chủ nhà trọ sẽ bị xử lý nếu tính tiền điện sai quy định

Người dân Cẩm Nhượng đề nghị bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý

Người dân Cẩm Nhượng đề nghị bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý

Từ hôm nay, sinh viên, công nhân sẽ thoát cảnh trả tiền điện 'cắt cổ'

Từ hôm nay, sinh viên, công nhân sẽ thoát cảnh trả tiền điện 'cắt cổ'

Từ hôm nay, người thuê nhà trọ được mua điện đúng giá

Từ hôm nay, người thuê nhà trọ được mua điện đúng giá

Từ 26/10, người thuê trọ không bị 'chặt chém' tiền điện

Từ 26/10, người thuê trọ không bị 'chặt chém' tiền điện

Từ mai sẽ áp dụng cách tính giá điện mới cho người thuê nhà

Từ mai sẽ áp dụng cách tính giá điện mới cho người thuê nhà

Người thuê trọ sẽ được trả tiền điện theo giá Nhà nước từ ngày 26/10

Người thuê trọ sẽ được trả tiền điện theo giá Nhà nước từ ngày 26/10

Cách tính giá điện mới từ 26/10: Người đi thuê nhà sẽ không lo bị 'chặt chém'

Cách tính giá điện mới từ 26/10: Người đi thuê nhà sẽ không lo bị 'chặt chém'

Từ 26/10, người thuê nhà sẽ không còn bị 'chặt chém' tiền điện

Từ 26/10, người thuê nhà sẽ không còn bị 'chặt chém' tiền điện

Từ ngày 26/10, người thuê nhà không còn bị 'chặt chém' tiền điện

Từ ngày 26/10, người thuê nhà không còn bị 'chặt chém' tiền điện

Ngày 26/10, người thuê trọ sẽ không còn bị 'chặt chém' tiền điện

Ngày 26/10, người thuê trọ sẽ không còn bị 'chặt chém' tiền điện