PV Drilling gặp gỡ nhà đầu tư quý II/2019

PV Drilling gặp gỡ nhà đầu tư quý II/2019

Ngày 29/7, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức sự kiện Gặp gỡ nhà...