Từng bước loại bỏ hóa chất độc hại

Từng bước loại bỏ hóa chất độc hại

Loại bỏ nhiều thuốc diệt cỏ có thành phần gây ung thư

Loại bỏ nhiều thuốc diệt cỏ có thành phần gây ung thư

1.415 tên thương phẩm bị loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật

1.415 tên thương phẩm bị loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật

Bộ NNPTNT sẽ loại bỏ tiếp hàng loạt hoạt chất thuốc BVTV độc hại

Bộ NNPTNT sẽ loại bỏ tiếp hàng loạt hoạt chất thuốc BVTV độc hại

Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất nguy hiểm ra khỏi danh mục được phép sử dụng

Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất nguy hiểm ra khỏi danh mục được phép sử dụng

Loại bỏ hàng loạt 'thủ phạm' gây ung thư tại Việt Nam

Loại bỏ hàng loạt 'thủ phạm' gây ung thư tại Việt Nam

Thông tin Việt Nam có 1.744 hoạt chất thuốc BVTV là nhầm lẫn lớn

Thông tin Việt Nam có 1.744 hoạt chất thuốc BVTV là nhầm lẫn lớn

Bộ NN-PTNT loại bỏ 4 hoạt chất thuốc BVTV

Bộ NN-PTNT loại bỏ 4 hoạt chất thuốc BVTV