Chuyện về những 'chiến sĩ' cảnh khuyển

Chuyện về những 'chiến sĩ' cảnh khuyển

Gâu… gừ! Bốp Kôn lên tiếng. Tiếng gừ của nó đã khiến cho đối phương có vẻ hung dữ phải nhanh chóng cụp...