Kết đắng cho nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép

Kết đắng cho nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt 6 bị cáo: Voòng A Sủi 6 năm, Voòng A Hây 6 năm, Lỷ A Tằng 5 năm, Nình...
Nhóm thanh niên tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép lĩnh 25 năm tù

Nhóm thanh niên tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép lĩnh 25 năm tù

Lĩnh án tù vì đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Lĩnh án tù vì đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Giúp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, sáu bị cáo lĩnh án

Giúp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, sáu bị cáo lĩnh án

25 năm tù cho sáu đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép

25 năm tù cho sáu đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép

Xét xử vụ đưa người nhập cảnh trái phép: 25 năm tù cho 6 bị cáo