S.O.S Bác sỹ kiệt sức

S.O.S Bác sỹ kiệt sức

Áp lực công việc kéo dài khiến ngày càng nhiều bác sỹ, nhân viên y tế ở nhiều nước cảm thấy kiệt sức...