Nông dân Trung Quốc đua nhau livestream mùa vụ

Nông dân Trung Quốc đua nhau livestream mùa vụ

Các thương nhân chăm chú, rà soát những phát biểu, hình ảnh và biểu cảm của những người nông dân thông qua...