Hóa chất đặc biệt: 1 miếng dán nhỏ giữ trái cây tươi 14 ngày

Hóa chất đặc biệt: 1 miếng dán nhỏ giữ trái cây tươi 14 ngày

Một miếng dán nhỏ có thể giữ cho hoa quả tươi tới 2 tuần nhờ vào công thức hóa học đặc biệt, giúp làm chậm...