Nhóm người Trung Quốc tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Nhóm người Trung Quốc tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Du khách Trung Quốc ở Nha Trang: Hàng loạt hình ảnh phản cảm

Du khách Trung Quốc ở Nha Trang: Hàng loạt hình ảnh phản cảm

Khánh Hòa: Bắt quả tang nhóm người nước ngoài đánh bạc

Khánh Hòa: Bắt quả tang nhóm người nước ngoài đánh bạc

Người Trung Quốc tổ chức đánh bạc ở Nha Trang: Không lạ

Người Trung Quốc tổ chức đánh bạc ở Nha Trang: Không lạ

Bắt quả tang nhóm người Trung Quốc đánh bạc tại Khánh Hòa

Bắt quả tang nhóm người Trung Quốc đánh bạc tại Khánh Hòa

Tổ chức cho đồng hương Trung Quốc đánh bạc ở Nha Trang

Tổ chức cho đồng hương Trung Quốc đánh bạc ở Nha Trang

Bắt quả tang gần chục người Trung Quốc đánh bạc ở Nha Trang

Bắt quả tang gần chục người Trung Quốc đánh bạc ở Nha Trang

Khách Trung Quốc tổ chức đánh bạc tại TP Nha Trang

Khách Trung Quốc tổ chức đánh bạc tại TP Nha Trang

Khánh Hòa: Bắt người đàn ông Trung Quốc tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài

Khánh Hòa: Bắt người đàn ông Trung Quốc tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài

Người Trung Quốc sang Nha Trang tổ chức đánh bạc

Người Trung Quốc sang Nha Trang tổ chức đánh bạc