Bác sĩ đến từ Mỹ chia sẻ tăng cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư

Bác sĩ đến từ Mỹ chia sẻ tăng cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư

Kỹ thuật tăng nhiệt kết hợp với các liệu pháp điều trị khác sẽ giúp tăng tỉ lệ sống còn đối với người bệnh...