Du khách đột quỵ khi tắm biển

Du khách đột quỵ khi tắm biển

Chiều 23-10, nhiều người phát hiện một du khách có dấu hiệu đuối nước khi đang tắm tại bãi biển gần Công...
Thêm một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Thêm một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Lại thêm du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Lại thêm du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển

Một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển

Khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển

Khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển

Du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển ở Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển ở Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Một du khách Trung Quốc tử vong nghi do đột quỵ khi tắm biển ở Đà Nẵng

Nghi bị đột quỵ, du khách Trung Quốc chết đuối ở biển Đà Nẵng