Một nửa số trẻ em mắc bệnh ung thư trên thế giới không được điều trị

Một nửa số trẻ em mắc bệnh ung thư trên thế giới không được điều trị

Mỗi năm, thế giới có thêm khoảng 400.000 trẻ em mắc ung thư, song chỉ một nửa trong số này đăng ký điều trị...