Sinh vật trong 'mộ băng' 50.000 năm mang bí mật hành tinh khác

Sinh vật trong 'mộ băng' 50.000 năm mang bí mật hành tinh khác

Những sinh vật kỳ lạ vừa được phát hiện trong ngôi mộ giữa lãnh nguyên Alaska cho thấy Sao Hỏa không phải...