Lãnh đạo cấp cao của Lenovo chuyển sang làm Phó chủ tịch Tập đoàn Xiaomi

Lãnh đạo cấp cao của Lenovo chuyển sang làm Phó chủ tịch Tập đoàn Xiaomi

Chỉ vài ngày sau khi nghỉ việc khỏi tại Lenovo, ông Chang Cheng đã bất ngờ chuyển sang Xiaomi với vai trò...