Bộ siêu nạp giá 500 USD biến xe máy tay ga 125 cc thành siêu xe?

Bộ siêu nạp giá 500 USD biến xe máy tay ga 125 cc thành siêu xe?

NCI cho biết bộ siêu nạp này phù hợp với các xe sử dụng bộ chế hòa khí và có dung tích 50-125 cc. Lắp đặt...