Cháy vũ trường Z Club do bất cẩn khi hàn điện

Cháy vũ trường Z Club do bất cẩn khi hàn điện

Cháy sàn nhảy tại vũ trường Z Club, nhiều người bỏ chạy tán loạn

Cháy sàn nhảy tại vũ trường Z Club, nhiều người bỏ chạy tán loạn

Cháy vũ trường Z Club bên bãi biển Nha Trang

Cháy vũ trường Z Club bên bãi biển Nha Trang

Cháy lớn tại vũ trường Zima bên bờ biển Nha Trang

Cháy lớn tại vũ trường Zima bên bờ biển Nha Trang

Khói đen mù mịt vì cháy vũ trường bên bờ biển Nha Trang

Khói đen mù mịt vì cháy vũ trường bên bờ biển Nha Trang

Cháy lớn tại một vũ trường ngay trung tâm thành phố Nha Trang

Cháy lớn tại một vũ trường ngay trung tâm thành phố Nha Trang

Cháy vũ trường vũ trường Zima ở Nha Trang

Cháy vũ trường vũ trường Zima ở Nha Trang

Khánh Hòa: Cháy lớn tại Z Club Nha Trang

Khánh Hòa: Cháy lớn tại Z Club Nha Trang

Nhiều người thoát chết khi quán bar bị cháy

Nhiều người thoát chết khi quán bar bị cháy

Cháy lớn tại Z Club ở Nha Trang, hàng chục người hoảng loạn

Cháy lớn tại Z Club ở Nha Trang, hàng chục người hoảng loạn