Người đàn ông cắm thẳng con dao 20 cm vào sọ để… dễ thở

Người đàn ông cắm thẳng con dao 20 cm vào sọ để… dễ thở

Một người đàn ông ở Nga đã dùng một con dao để 'tạo lỗ' trong sọ vì cho rằng mình không thể thở được bằng...
Người đàn ông cắm thẳng con dao 20 cm vào sọ để… dễ thở

Người đàn ông cắm thẳng con dao 20 cm vào sọ để… dễ thở

Lấy dao dài 20cm đâm xuyên đầu để thấy... dễ thở hơn

Lấy dao dài 20cm đâm xuyên đầu để thấy... dễ thở hơn

Kinh dị người đàn ông tự đâm dao xuyên đầu để...thở tốt hơn

Kinh dị người đàn ông tự đâm dao xuyên đầu để...thở tốt hơn

Kinh hoàng cảnh tự đâm dao vào đầu để được hít thở tốt hơn

Kinh hoàng cảnh tự đâm dao vào đầu để được hít thở tốt hơn

Không thở được bằng mũi, người đàn ông tự đâm dao xuyên sọ để 'đục lỗ thở'

Không thở được bằng mũi, người đàn ông tự đâm dao xuyên sọ để 'đục lỗ thở'

Kỳ cục: Người đàn ông tự đâm dao 20 cm vào đầu cho dễ thở

Người đàn ông tự đâm dao dài 20cm xuyên qua đầu để dễ thở hơn