Bao nhiêu % người dân Ukraine tin tưởng Tổng thống Zelensky?

Bao nhiêu % người dân Ukraine tin tưởng Tổng thống Zelensky?

Theo một cuộc khảo sát của Quỹ Sáng kiến Dân chủ Ilk Kucheriv, 70% người dân Ukraine tin tưởng vào Tổng...