GMC ra mắt SUV Yukon thế hệ mới 'đàn em' Suburban

GMC ra mắt SUV Yukon thế hệ mới 'đàn em' Suburban

Sau khi Chevrolet giới thiệu Suburban và Tahoe 2021 vào cuối tháng 12 năm ngoái. Đến nay, GMC đã giới thiệu...