Skype Preview thêm tính năng mới

Skype Preview thêm tính năng mới

Microsoft công bố ứng dụng Your Phone, cho phép điều khiển smartphone bằng máy tính

Microsoft công bố ứng dụng Your Phone, cho phép điều khiển smartphone bằng máy tính

Microsoft ra ứng dụng hiển thị nội dung điện thoại trên máy tính

Microsoft ra ứng dụng hiển thị nội dung điện thoại trên máy tính

Microsoft phát hành Your Phone, ứng dụng chiếu nội dung từ smartphone lên máy tính Windows 10

Microsoft phát hành Your Phone, ứng dụng chiếu nội dung từ smartphone lên máy tính Windows 10

Microsoft ra ứng dụng đồng bộ cả iPhone và Android lên máy tính

Microsoft ra ứng dụng đồng bộ cả iPhone và Android lên máy tính

Chụp bằng điện thoại, xem ảnh 'tắp lự' trên PC

Chụp bằng điện thoại, xem ảnh 'tắp lự' trên PC

Pixel Stand sẽ là chiếc đế biến điện thoại Google Pixel thành loa thông minh?

Pixel Stand sẽ là chiếc đế biến điện thoại Google Pixel thành loa thông minh?

Microsoft muốn tích hợp iMessage trên các thiết bị Windows

Microsoft muốn tích hợp iMessage trên các thiết bị Windows

Microsoft muốn tích hợp iMessage trên các thiết bị Windows

Microsoft muốn tích hợp iMessage trên các thiết bị Windows

Liệu Apple có đưa iMessage lên Windows 10?

Liệu Apple có đưa iMessage lên Windows 10?

Microsoft: chúng tôi sẵn sàng làm việc với Apple để đem iMessage lên Windows 10

Microsoft: chúng tôi sẵn sàng làm việc với Apple để đem iMessage lên Windows 10

Microsoft thay đổi tác dụng của cụm phím Alt+Tab, đảo lộn thói quen làm việc của người dùng Windows 10

Microsoft thay đổi tác dụng của cụm phím Alt+Tab, đảo lộn thói quen làm việc của người dùng Windows 10

Tính năng Timeline trên Windows sẽ cập bến Android thông qua Microsoft Launcher

Tính năng Timeline trên Windows sẽ cập bến Android thông qua Microsoft Launcher

Microsoft cập nhật Edge cho Android với nhiều tính năng mới

Microsoft cập nhật Edge cho Android với nhiều tính năng mới