YouTube Rewind 2019 vẫn hứng bão dislike

YouTube Rewind 2019 vẫn hứng bão dislike

YouTube Rewind 2019 tiếp tục bị chê dù PewDiePie trở lại

YouTube Rewind 2019 tiếp tục bị chê dù PewDiePie trở lại

Video cuối năm 2019 của YouTube vẫn bị ném đá dù đã có PewDiePie: Liệu lịch sử 17 triệu dislike của YouTube Rewind 2018 sẽ còn lặp lại?

Video cuối năm 2019 của YouTube vẫn bị ném đá dù đã có PewDiePie: Liệu lịch sử 17 triệu dislike của YouTube Rewind 2018 sẽ còn lặp lại?

7 Video bị ghét nhất mọi thời đại trên YouTube

7 Video bị ghét nhất mọi thời đại trên YouTube

Một lỷ lục Justin Bieber nắm giữ đến 8 năm trời đã bị phá vỡ

Một lỷ lục Justin Bieber nắm giữ đến 8 năm trời đã bị phá vỡ

Thật bất ngờ: YouTube Rewind 2018 chính thức trở thành video YouTube bị ghét nhất lịch sử

Thật bất ngờ: YouTube Rewind 2018 chính thức trở thành video YouTube bị ghét nhất lịch sử

YouTube Rewind 2018 trở thành video nhiều dislike nhất

Youtube Rewind 2018 thất bại nặng nề, sắp trở thành video bị 'dislike' nhiều nhất trên nền tảng này

YouTube Rewind 2018 trở thành video bị 'dislike' nhiều thứ 2 lịch sử YouTube, vì đâu nên nỗi?